ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO VIỆC TRỒNG CÂY VÀ TRANG TRÍ CÂY Ở LỚP HỌC

Kính gửi, quý GVCN, 

Được sự chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo nhà trường, Sau một tuần thực hiện kế hoạch trồng cây và trang trí cây ở lớp học cũng như dọn dẹp vệ sinh theo khu vực phân công.

Đoàn trường xin góp ý một vài ý kiến:

Thứ nhất, Việc dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khu vực nhà trường, tuần vừa rồi một số lớp thực hiện rất tốt và có chụp ảnh lại gửi về Đoàn trường. Một số lớp không thấy hồi âm về.

Thứ hai, việc trồng cây ở các bồn đã bốc thăm, Đoàn trường đã thấy một số lớp đã thực hiện, một số lớp làm nhưng chưa đầu tư, một số lớp không thực hiện. Đồng thời, các lớp vẫn chưa để bảng tên lớp.

Thứ ba, việc trang trí cây cảnh ở lớp học vẫn thấy nhiều lớp chưa thực hiện nội dung này.

Quý Thầy cô GVCN thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ để không ảnh hưởng đến công việc chung.

BCH Đoàn trường sẽ tiếp tục kiểm tra và nhắc nhở để cho các em học sinh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng.