ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch lao động Tháng 10 (Mới): Thông báo tới GVCN lớp 11A1, 11A3

Do cô Hà chủ nhiệm lớp 11A2 có việc gia đình xin nghỉ. Nên điều lớp 11A3 làm lao ddooongj đợt này. Cô Duyên theo dõi để điều động học sinh lớp chủ nhiệm làm đúng thời gian theo kế hoạch. Trân trọng cảm ơn./.