ĐĂNG NHẬP
Mời họp tổ giám thị (Có danh sách đính kèm)

Kính mời thầy cô có tên trong danh sách đính kèm họp tổ giám thị vào lúc 16 giờ 35 (Sau tiết 4 buổi chiều) thứ 2 ngày 18 tháng 9 năm 2017 cùng Ban giám hiệu. Do cuộc họp có nhiều nội dung quan trọng, kính mời thầy cô có mặt đầy đủ, đúng giờ. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô./.