ĐĂNG NHẬP
Thông báo khẩn tới quý thầy cô chủ nhiệm và Khối trưởng chủ nhiệm

Do công việc của Giám thị sáng thứ hai rất nhiều nên quý thầy cô chủ nhiệm kiểm danh học sinh lớp mình đầu giờ chào cờ và báo lại Khối trưởng chủ nhiệm. Ba cô Khối trưởng chủ nhiệm ghi nhận sĩ số học sinh của khối mình, cuối buổi chào cờ báo về giám thị tổng hợp. Công việc này được thực hiện trong tất cả các buổi chào cờ, bắt đầu từ ngày 02 tháng 10 năm 2017. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô./.