ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới quý thầy cô chủ nhiệm!

Lớp nào không sử dụng tủ và có bàn ghế dư, quý thầy cô chủ nhiệm cho học sinh mang xuống phòng trệt lớn ở dãy nhà D (dãy có nhiều phòng chức năng) kê gọn vào phòng đó (Bảo vệ sẽ mở của khoảng 4 ngày). Học sinh mang cẩn thận tránh hư hỏng đồ. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô./.