ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới quý thầy cô chủ nhiệm và khối trưởng chủ nhiệm

Quý thầy cô chủ nhiệm thống kê hết học sinh của lớp mình bị bệnh không thể học bơi kèm theo giấy của bác sĩ, nộp về khối trưởng chủ nhiệm trước ngày 14 tháng 10 năm 2017. Khối trưởng chủ nhiệm tập hợp để sáng thứ 2, ngày 16 tháng 10 năm 2017 trình thầy Hiệu trưởng trong buuoir họp giao ban chủ nhiệm. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô./.