ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới quý thầy cô chủ nhiệm

Để các phòng học được khang trang, gọn sạch: Đề nghị quý thầy cô chủ nhiệm kiểm tra lại số lượng bàn ghế cần sử dụng cho lớp mình, số dư thừa cho học sinh mang về phòng lớn ở trệt dãy nhà D xếp gọn vào phòng. Đặc biệt là một số lớp 10 nếu không dùng tủ thì GVCN cho HS mang xuống xếp gọn./.