ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới quý thầy cô TTCM

Quý thầy cô TTCM tổ: Sinh học, Công nghệ, Tin học, Hóa học gặp cô Tỉnh nhận Kế hoạch về sử lại. Tất cả TTCM các tổ  sau khi chỉnh sửa in 3 cuốn/KH nộp về cô Tỉnh trước 28/9/2017 để Hiệu trưởng ký duyệt. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô./.