ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH BÀI HÁT VÀ SỐ THỨ TỰ VÒNG LOẠI CUỘC THI HÁT TIẾNG ANH - Chiều 13 giờ ngày 20/01/2018

Học sinh các lớp có tiết mục dự thi bài hát Tiếng Anh có mặt lúc 13 giờ chiều ngày thứ 7 : 20/01/2018 

Mỗi lớp cử đại diện 10 học sinh cổ vũ tiết mục của lớp (những lớp học kĩ năng sống , học sinh học bình thường, GVBM Tiếng Anh liên hệ GVCN cho học sinh dự thi được nghỉ 1 buổi) 

Đây là kế hoạch chuyên đề tổ Tiếng Anh và là kế hoạch chung của nhà trường, kính mong quý thầy cô, các bộ phận lắp ghép sân khấu, âm thanh hỗ trợ giúp đỡ để kế hoạch diễn ra thành công và đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn