ĐĂNG NHẬP
Danh sách học sinh đăng ký thi học sinh giỏi k12 năm học 2019-2020

Nhờ tổ trưởng kiểm tra lại danh sách đăng ký thi học sinh giỏi K12. Nếu có gì sai sót báo lại cho phòng học vụ.

Hạn chót ngày 20/05/2020.