ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐOÀN CUỐI NĂM 2020 - 20201

Kính gửi GVCN,

Thực hiện thông báo sô 73-TB/ĐTN ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trao thanh niên khu vực trường học năm 2020 - 2021. Nay, Đoàn trường xin phép các em có tên sau đây tham gia:

1. Trần Thị Ngọc Trâm - Lớp 11A7

2. Hà Ngọc Hoàng Oanh - Lớp 11A5

3. Huỳnh Mạnh Tuấn - Lớp 11A10

4. Nguyễn Hoàng Thúy Vi - Lớp 10A6

- Thời gian: 7h30 đến 11h30 sáng mai ngày 25 tháng 5 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức (Số 23 Bác Ái)

- Trang phục: áo đoàn thanh niên, quần dài, giày bata, đeo khẩu trang

- Phương tiện: Xe tự túc

Kính nhờ GVCN thông báo thông tin về cho Phụ huynh xin phép các em có tên trên để hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng.