ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC SINH THIẾU ĐIỂM HK1 - K12
TT Môn học Lớp Học sinh Loại điểm thiếu
1 Vật lý 12A1 Phạm Thế Sơn 15P
2 Vật lý 12A1 Trần Bình Phương Thảo 15P
3 Ngữ văn 12A1 Ngô Đình Tú 15P
4 Ngữ văn 12A1 Ngô Bá Tùng 15P
5 Ngữ văn 12A1 Trịnh Quốc Việt 15P
6 Ngữ văn 12A1 Đặng Ngọc Vinh 15P
7 Ngữ văn 12A1 Lương Trần Thế Vinh 15P
8 Toán 12A4 Trần Ngọc Thanh Trang 15P
9 Vật lý 12A6 Nguyễn Hà Vi 45P
10 Hóa học 12A6 Âu Đức Duy 45P
11 Sinh học 12A6 Lâm Khải Hiếu 45P
12 Tin học 12A7 Nguyễn Mạnh Hùng 15P
13 Tin học 12A7 Trần Thị Yến Nhi 15P
14 Tin học 12A7 Nguyễn Thanh Tấn HK
15 Tin học 12A7 Lê Quốc Thắng 15P
16 GDQP-AN 12A7 Phạm Thị Thanh Thanh 15P
17 Vật lý 12A8 Trần Đặng Nam Hải 45P
18 Vật lý 12A9 Võ Minh Tiến 15P
19 Sinh học 12A9 Nguyễn Thị Kim Loan 15P

 

Hạn gửi điểm cho cô Chi bổ sung. Hết chủ nhật (6/1/19).