ĐĂNG NHẬP
Danh sách học sinh thiếu điểm HK2-GVBM bổ sung gấp theo mẫu và gửi vào mail cô Chi. Hạn: 13/05/2019

Môn Sinh lớp 10A7 thiếu nguyên cột 45p.

Lâm Chí Cường 10A5 thiếu nhiều cột điểm

Trần Phước Lợi 11A1 thiếu nhiều cột điểm. 

Nguyễn Hoàng Nam 11A6 thiếu nhiều cột điểm thi.

Dương Thành Minh 11A10 thiếu nhiều cột điểm thi.

TT Môn học Học sinh Ngày sinh Loại điểm thiếu Lớp
           
2 Địa lý Nguyễn Đỗ Huy Phát 03/11/2003 15P 10A1
3 Địa lý Phạm Hồng Trinh 05/01/2003 45P 10A2
4 Toán Lê Đức Phương 16/02/2003 45P 10A3
5 Ngữ văn Lê Đức Phương 16/02/2003 45P 10A3
6 Tin học Trần Sơn Tùng 20/08/2003 15P 10A5
7 Ngữ văn Võ Lê Ngọc Anh 24/02/2002 HK 10A5
8 Ngữ văn Nguyễn Lê Minh Phúc 05/01/2003 45P 10A6
9 Lịch sử Phạm Ngọc Quỳnh 11/05/2003 45P 10A6
10 Lịch sử Phan Toàn Thắng 05/09/2003 45P 10A6
11 Lịch sử Nguyễn Minh Thư 17/01/2003 45P 10A6
12 Lịch sử Lê Hữu Nhựt 19/02/2003 15P 10A8
13 GDQP-AN Hồ Ngọc Đức Phát 09/01/2003 45P, HK 10A12
14 Toán Nguyễn Lê Thanh Thảo 16/10/2002 45P 11A2
15 Sinh học Mai Nguyễn Thanh Quỳnh 10/02/2002 M, 45P 11A3
16 GDCD Mai Nguyễn Thanh Quỳnh 10/02/2002 15P 11A3
17 Sinh học Nguyễn Diễm My 26/07/2000 M, 45P 11A4
18 Địa lý Lê Hoàng Khôi 15/01/2002 15P 11A5
19          
20 Thể dục Phạm Trung Tâm 09/06/2001 HK 11A6
21 Sinh học Dương Thành Minh 13/02/2002 M, 45P, HK 11A10
22 Địa lý Lê Cẩm Tiên 26/02/2002 15P 11A10