ĐĂNG NHẬP
Danh sách học sinh xin phép nghỉ học tham gia giải thể thao học sinh TP.Thủ Đức

Thông báo đến GVCN các lớp có học sinh tham gia giải kéo co " Thể thao học sinh " Tp.Thủ Đức như sau:
- Thứ 7 và chủ nhật ngày 23 - 24/04/2022 

- Địa điểm trường THPT Bình Chiểu

Kính mong GVCN và GVBM xem xét cho các bạn được nghỉ học có phép đi thi đấu
Xin chân thành cám ơn!