ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HS ĐI THAM GIA NGÀY HỘI KHI TÔI 18, NẾU CÓ SỰ THAY ĐỔI NÀO XIN VUI LÒNG BÁO LẠI CÔ TRƯỚC 7H15 ĐỂ CÔ XỬ LÝ. YÊU CẦU CÁC BẠN CÓ MẶT 7H TẠI THPT LONG TRƯỜNG (số 309, đường Võ Văn Hát, Phường Long Trường, Quận 9).