ĐĂNG NHẬP
Danh sách ôn luyện thi chứng chỉ MOS WORD 2016 trong hè

+ Các em đi học theo đúng ca đã chọn (Xem ở DS đính kèm)

+ Buổi sáng: học từ 7g30 đến 11g.

+ Buổi chiều: học từ 13g30 đến 17g00.

+ Ca sáng 2-4-6 bắt đầu học từ ngày 25/7/2022.

+ Ca sáng 3-5 và chiều 6 bắt đầu học từ ngày 26/7/2022.

+ Các em đem theo tập, viết để ghi bài.

+ Bạn nào muốn học mà chưa có tên trong DS báo cho thầy cô GVCN hoặc thầy cô dạy Tin học và đi học theo lịch đã chọn.