ĐĂNG NHẬP
Điểm thi cuối học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (Tính đến ngày 05/01/2022)

Sau khi xem xong điểm thi, thầy cô bộ môn nào có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Ban giám hiệu và thầy Trung để được giải quyết.