ĐĂNG NHẬP
Điểm thi cuối học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (tính đến ngày 14/5/2022)

Dưới đây là file điểm thi của 3 khối của đợt thi đầu tiên đã được điều chỉnh sau phúc khảo.
Học sinh hoặc giáo viên bộ môn nào có thắc mắc hoặc phát hiện sai sót thì xin vui lòng nhắn tin cho thầy Trung để thầy Trung điều chỉnh sai sót ạ.
Trân trọng.