ĐĂNG NHẬP
Điểm thi trắc nghiệm - Kì thi HK1 năm học 20-21 (điều chỉnh)

Điều chỉnh điểm Tiếng Anh em Lê Ngọc Thạch và Nguyễn Minh Quý, Hồng Ngọc 11A7, Thanh Giang 10A5, Gia Hòa 10A5.