ĐĂNG NHẬP
DS HS thiếu điểm HK1 - Bổ sung gấp - Hạn: hết ngày 7/1/19
TT Môn học Học sinh Ngày sinh Loại điểm thiếu Lớp
1 Vật lý Lại Hoàng Thanh Hòa 12/08/2003 45P 10A1
2 Sinh học Nguyễn Tiến Sang 30/10/2002 15P 10A1
3 Lịch sử Lê Hoàng Mai Thi 14/04/2003 M 10A1
4 Tiếng Anh Nguyễn Duy Phúc 21/05/2003 15P 10A1
1 Vật lý Lê Đoàn Kim My 23/03/2003 45P 10A2
2 Vật lý Hứa Phạm Hồng Thái 24/10/2003 15P 10A2
3 Vật lý Võ Hoàng Minh Thiện 20/07/2003 M 10A2
4 Vật lý Thẩm Anh Tiến 13/01/2002 15P 10A2
5 Vật lý Đào Ngọc Mai 06/08/2003 15P, 45P 10A2
6 Hóa học Đào Ngọc Mai 06/08/2003 15P, 45P 10A2
7 Sinh học Đào Ngọc Mai 06/08/2003 15P, 45P 10A2
8 Tin học Đào Ngọc Mai 06/08/2003 M, 15P, 45P 10A2
9 Ngữ văn Đào Ngọc Mai 06/08/2003 15P, 45P 10A2
10 Địa lý Thẩm Anh Tiến 13/01/2002 M 10A2
11 Địa lý Đào Ngọc Mai 06/08/2003 15P, 45P 10A2
12 Thể dục Đào Ngọc Mai 06/08/2003 M, 15P 10A2
1 Vật lý Nguyễn Huỳnh Trúc My 01/09/2003 15P 10A3
1 Ngữ văn Nguyễn Hoàng Anh Quốc 31/10/2003 15P 10A4
1 Lịch sử Trần Tuấn Hùng 15/02/2003 M, 15P 10A5
2 Địa lý Nguyễn Văn Hiếu 05/08/2003 45P 10A5
3 GDQP-AN Trần Tuấn Hùng 15/02/2003 M, 15P, 45P, HK 10A5
1 Địa lý Nguyễn Thị Yến Nhi 10/01/2003 45P 10A6
2 Địa lý Nguyễn Minh Sang 07/08/2002 15P 10A6
1 Vật lý Lê Trung Hiếu 20/07/2003 15P 10A7
2 Vật lý Trần Anh Tuấn 08/02/2003 45P 10A7
3 Địa lý Trần Anh Tuấn 08/02/2003 45P 10A7
4 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Tính 24/09/2003 15P 10A7
1 Toán Trần Huỳnh Thanh Ngân 11/06/2003 15P, 45P 10A8
2 Vật lý Trần Huỳnh Thanh Ngân 11/06/2003 45P 10A8
3 Vật lý Phạm Nguyễn Minh Triết 27/10/2003 45P 10A8
47 GDQP-AN Vũ Thị Thùy Lam 22/11/2003 15P 10A8
1 Vật lý Trần Phước Lợi 18/04/2002 45P 11A1
1 Tin học Nguyễn Diễm My 26/07/2000 15P, 45P 11A4
1 Vật lý Nguyễn Thành Lập 24/01/2001 15P 11A5
1 Vật lý Ngô Thị Như Mỹ 01/07/2002 15P 11A6
2 Vật lý Nguyễn Hoàng Nam 01/12/2002 45P 11A6
1 Tin học Đào Hoàng Trí Nhân 29/07/2002 15P 11A8
1 Toán Nguyễn Thị Uyển Nhi 06/04/2002 45P 11A9
2 Địa lý Nguyễn Thị Uyển Nhi 06/04/2002 45P 11A9
1 Vật lý Phạm Thế Sơn 13/08/2001 15P 12A1
2 Vật lý Trần Bình Phương Thảo 27/08/2001 15P 12A1
1 Toán Trần Ngọc Thanh Trang 13/08/2001 15P 12A2
1 Vật lý Nguyễn Hà Vi 11/07/2001 45P 12A6
2 Hóa học Âu Đức Duy 16/07/2001 45P 12A6
           
1 Vật lý Trần Đặng Nam Hải 07/12/2001 45P 12A8
1 Vật lý Võ Minh Tiến 01/07/2001 15P 12A9
           

Sau thời gian trên thầy cô phải chịu trách nhiệm khi làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn trường.