ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi cuối học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (kèm thêm file điểm phần thi nghe môn Anh văn)

Thầy Cô gửi file điểm vào mail: truongthptnguyenvantang@gmail.com

Lưu ý: 

- Điểm thi các môn có phần trắc nghiệm không được làm tròn.

- Thầy Cô đổi tên file để thuận tiện cho bộ phận nhập điểm.

- Tên file có dạng: Nhap diem Mon Khoi - GV - Cac tui cham.XLS
    (VD: Nhap diem Toan 11 - t Trung - 01 03.XLS).
- Kính mong các thầy cô đổi tên file đúng định dạng để thuận tiện cho bộ phận học vụ tổng hợp kết quả.

- Nếu có vấn đề phát sinh Thầy Cô báo ngay cho thầy Trung theo số điện thoại 0988432818

- Hạn gửi điểm cho tất cả các môn: 10 giờ sáng thứ hai ngày 10/05/2021

- Điểm phúc khảo phải được BGH duyệt.
- Hạn gửi điểm phúc khảo đối với tất cả các khối là: 11 giờ sáng thứ tư ngày 12/05/2021.
Vì thời gian tương đối ngắn và gấp gáp, do đó kính mong các Thầy Cô thực hiện đúng hạn, chính xác để bộ phận học vụ tổng hợp kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô !