ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi cuối học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 kèm theo điểm kỹ năng nghe môn Anh văn

Thầy Cô gửi file điểm vào mail: truongthptnguyenvantang@gmail.com

Lưu ý: 

Điểm thi các môn có phần trắc nghiệm không được làm tròn.

- Thầy Cô đổi tên file để thuận tiện cho bộ phận nhập điểm.

- Tên file có dạng: Nhap diem Mon Khoi - GV - Cac tui cham.XLS
    (VD: Nhap diem Toan 11 - t Trung - 01 03.XLS).
- Kính mong các thầy cô
đổi tên file đúng định dạng để thuận tiện cho bộ phận học vụ tổng hợp kết quả, tên file được viết bằng tiếng Việt và KHÔNG CÓ DẤU.

- Nếu có vấn đề phát sinh Thầy Cô báo ngay cho thầy Trung theo số điện thoại 0988432818

Hạn gửi điểm cho tất cả các môn: 10 giờ sáng ngày thứ tư 03/05/2023

- Điểm phúc khảo phải được BGH duyệt.
- Hạn gửi điểm phúc khảo đối với tất cả các khối là: 11 giờ sáng ngày 06/05/2023
Vì thời gian tương đối ngắn và gấp gáp, do đó kính mong các Thầy Cô thực hiện đúng hạn, chính xác để bộ phận học vụ tổng hợp kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô !

Ngoài ra, nếu muốn điều chỉnh điểm số, thầy cô vui lòng tải file theo mẫu ở bên dưới là:
"
Mau dieu chinh diem thi.xlsx"