ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi giữa học kỳ II - năm học 2023 - 2024

Thầy Cô gửi file điểm vào mail: truongthptnguyenvantang@gmail.com

Lưu ý:

- Điểm thi các môn có phần trắc nghiệm không được làm tròn.

- Thầy Cô đổi tên file để thuận tiện cho bộ phận nhập điểm.

- Tên file có dạng: Nhap diem Mon Khoi - GV - Cac tui cham.XLS
    (VD: Nhap diem Toan 11 - t Trung - 01 03.XLS).
- Kính mong các thầy cô đổi tên file đúng định dạng để thuận tiện cho bộ phận học vụ tổng hợp kết quả, tên file được viết bằng tiếng Việt và không dấu.

- Nếu có vấn đề phát sinh Thầy Cô báo ngay cho thầy Trung theo số điện thoại 0988432818

- Hạn gửi điểm cho tất cả các môn: 10 giờ sáng thứ tư ngày 20/03/2024.

- Riêng môn Ngữ văn10 giờ sáng thứ năm ngày 21/03/2024.

- Điểm phúc khảo phải được BGH duyệt.
- Hạn gửi điểm phúc khảo đối với tất cả các khối là:  15 giờ chiều ngày 22/3/2024
Vì thời gian tương đối ngắn và gấp gáp, do đó kính mong các Thầy Cô thực hiện đúng hạn, chính xác để bộ phận học vụ tổng hợp kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô !