ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi Học kỳ 2 của khối 10 và khối 11

Thầy Cô gửi file điểm thi và phúc khảo vào mail: truongthptnguyenvantang@gmail.com (Điểm phúc khảo chỉ nhận từ Tổ trưởng)

Lưu ý: 

- Điểm thi các môn có phần trắc nghiệm không được làm tròn.

- Thầy Cô đổi tên file để thuận tiện cho bộ phận nhập điểm.

- Tên file có dạng: Nhap diem Mon Khoi - GV - Cac tui cham.XLS (VD: Nhap diem Van 10 - c Ngoc - 01 03.XLS)

- Nếu có vấn đề phát sinh Thầy Cô báo ngay cho thầy Trung (Số điện thoại: 0988432818)

- Hạn gửi điểm Khối 10 và khối 11 cho tất cả các môn: 08/5/2019.

- Điểm phúc khảo phải được BGH duyệt. Hạn gửi điểm phúc khảo 10/5/2019 (vào mail trường)

Mong Thầy Cô thực hiện đúng hạn để tổng hợp và báo cáo lên Sở kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô.