ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi Kì thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024

Thầy Cô gửi file điểm vào mail: loantnh99@gmail.com

Lưu ý:

- Thầy Cô đổi tên file để thuận tiện cho bộ phận nhập điểm.

- Tên file có dạng: Nhap diem Mon Khoi - GV - Cac tui cham.XLS
    (VD: Nhap diem Van 12- c Linh - 01 03.XLS).
- Kính mong các thầy cô đổi tên file đúng định dạng để thuận tiện cho bộ phận học vụ tổng hợp kết quả, tên file được viết không dấu.

- Nếu có vấn đề phát sinh Thầy Cô báo ngay cho cô Loan theo số điện thoại 0364211294.

Hạn gửi điểm cho tất cả các môn:  hết thứ hai ngày 17/06/2024.

Vì thời gian tương đối ngắn và gấp gáp, do đó kính mong các Thầy Cô thực hiện đúng hạn, chính xác để bộ phận học vụ tổng hợp kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn các quý Thầy Cô!