ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi thử tốt nghiệp năm học 2021 - 2022

Thầy Cô gửi file điểm vào mail: truongthptnguyenvantang@gmail.com

Lưu ý: 

Điểm thi các môn không được làm tròn.

- Thầy Cô đổi tên file để thuận tiện cho bộ phận nhập điểm.

- Tên file có dạng: Nhap diem Mon Khoi - GV - Cac tui cham.XLS
    (VD: Nhap diem Van 12 - t  Hoa - 01 03.XLS).
- Kính mong các thầy cô đổi
 tên file đúng định dạng để thuận tiện cho bộ phận học vụ tổng hợp kết quả, tên file được viết bằng tiếng Việt và KHÔNG CÓ DẤU.

Nếu có vấn đề phát sinh Thầy Cô báo ngay cho thầy Trung theo số điện thoại 0988432818

Hạn gửi điểm : 22 giờ tối ngày chủ nhật 12/06/2022


Vì thời gian tương đối ngắn và gấp gáp, do đó kính mong các Thầy Cô thực hiện đúng hạn, chính xác để bộ phận học vụ tổng hợp kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô !