ĐĂNG NHẬP
GV hoàn thiện trang chuyentruong.hcm.edu.vn

Tại thời điểm này e đã nhận được TKB của các GV (đến nay vẫn còn một số GV làm còn chưa hoàn chỉnh)

Các GV đọc kỹ hướng dẫn em gởi ngày 17/09/2019

Chú ý: Ghi tất cả số tiết lên lớp (kể cả tiết buổi 2, ngoài trừ tiết phụ đạo không tính vào).

Em đã tổng hợp lại tất cả các file GV đã gởi. Từng GV hãy xem lại lần cuối file của chính mình (đã đính kèm tệp tên: "Lịch Báo Giảng.rar" ở ngay bên dưới) xem có cần chỉnh sửa gì kg.

+ Nếu không chỉnh sửa thì nhắn tin vào mail em với nội dung "file đã hoàn thiện"

 + Nếu chỉnh sửa thì đính kèm tệp rồi gởi lại

mail: phamthanhphuoc@gmail.com

Hạn gởi mail: 20/09/2019

Vì đây là lịch báo giảng gởi Sở GD (mong thầy cô làm kỹ, 1 lỗi sai TKB sẽ ảnh hưởng đến lịch TKB của GV khác)

Trân trọng!