ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch sinh hoạt CLB thể dục thể thao

Cầu Lông, Bóng chuyền sáng thứ 7 hàng tuần từ 8 giờ đến 9 giờ 30

Bóng đá, bóng rổ, vỏ, cờ vua, cờ tướng chiều thứ tư hàng tuần từ 14 giờ đến 15 giờ 30

Nhờ giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh tam gia đúng giờ.