ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch triển khai trường học kết nối năm học 2018-2019 (Đăng lại)

Yêu cầu của Sở:

Hoạt động

Thời gian

Các trường hoàn tất cập nhật tài khoản giáo viên

Trước 30/11/2018

Giáo viên có ít nhất 01 bài học/học kỳ đăng lên trang trường học kết nối

HK1: Trước 20/12/2018

HK2: Trước 30/04/2019

Hoàn tất tạo tại khoản cho học sinh.

Trước 28/12/2018

Học sinh tham gia bài học và nộp sản phẩm lên trang trường học kết nối

Trước 30/4/2019

 

Nhờ TTCM triển khai và nhắc nhở các tổ viên thực hiện đúng kế hoạch.

Mọi thắc mắc thầy cô liên hệ cô Chi tại phòng học vụ hoặc qua SDT 0906265134.