ĐĂNG NHẬP
KẾT QUẢ THI CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ RÔ BỐT

1/ Giải nhất:  – Tổ 1 – Lớp 12A2

2/ Giải nhì:

 – Nhóm 5 – Lớp 11A8

 – Tổ 2 -  Lớp 10A7

3/ Giải ba:

 – Tổ 4 – Lớp 12A5

 – Tổ 4 - Lớp 11A1

 – Tổ 1 - Lớp 10A9

4/ Giải khuyến khích:

 – Tổ 3 – Lớp 12A2

 – Tổ 4 - Lớp 12A4

 – Tổ 2 - Lớp 11A3

 – Lớp 10A11