ĐĂNG NHẬP
KẾT QUẢ VÀO VÒNG CHUNG KẾT THIẾT KẾ POSTER BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

Kính thưa GVCN, 

Sau vòng chấm sơ loại phần thi Thiết kế poster. Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng xin gửi kết quả vào vòng chung kết phần thi Thiết kế poster - thi thuyết trình trong vòng 4 phút. 

12a2. 12a3. 12a4. 12a6. 11a2. 11a5. 10a3. 10a6. 10a7. 10a9.

Lưu ý: Các sản phẩm cần chuẩn bị nẹp treo. Và hoàn thiện thêm bài dự thi của mình.

Trân trọng.