ĐĂNG NHẬP
Khẩn!!! Về họp Đoàn du lịch Thái Lan

Kính mời toàn thể CB-GV-NV có tên trong DS Đoàn Du lịch Thái Lan có mặt tại Phòng Hội đồng nhà trường lúc 8g00 sáng ngày 04/7/2018 để họp với Công ty Du lịch chuẩn bị cho đợt tham quan nghỉ dưỡng sắp tới.

BGH.