ĐĂNG NHẬP
Lịch thi đấu Bóng Chuyền (6-8/11)

Thông báo đến GVCN và học sinh lịch thi đấu

  • Chiều thứ 2 (6/11) lúc 3h50

Trận 32: 11A3 - 12A10

Chiều thứ 3 (7/11) lúc 3h50

Trận 33: 10A3 - 11A2

Chiều thứ 4 (8/11) lúc 2h45 

Trận 34: 11A13 - 11A8

Trận 35: 10A14 - 10A9

*  Lưu Ý:

 - Khi thi đấu mang giày thể thao, trang phục thể dục, tập trung đúng giờ (nếu trễ 10 phút sẽ bị loại).

  • Trường hợp ngày thi đấu trời mưa sẽ được dời trận thi đấu theo thông báo của trọng tài (Gv Thể Dục). 
  • Đánh 15 điểm 3 sét.