ĐĂNG NHẬP
Lịch thi đấu bóng chuyền 9-10/11

Thông báo đến GVCN và học sinh lịch thi đấu

  • Chiều thứ 5 (9/11) lúc 3h50

  Trận 12A10 -  11A2

  • Chiều thứ 6 (10/11) lúc 3h50

Trận 11A13 - 10A14

  • Trận chung kết vào chiều thứ 3 (14/11) lúc 3h50

*  Lưu Ý:

 - Khi thi đấu mang giày thể thao, trang phục thể dục, tập trung đúng giờ (nếu trễ 10 phút sẽ bị loại).

  • Trường hợp ngày thi đấu trời mưa sẽ được dời trận thi đấu theo thông báo của trọng tài (Gv Thể Dục). 
  • Đánh 15 điểm 3 sét.