ĐĂNG NHẬP
Lịch thi đấu bóng đá chiều thu 7 ngày 02 tháng 11

Trận 22: lớp 12a2 - 11a3 bắt đầu lúc 14g00 đến 14g30

Trận 23: lớp 12A6 - 10A7 bắt đầu lúc  14g30 đến 15g00

Trận 24: lớp 10A2 - 12A5 bắt đầu lúc 15g30 đến 16g00

Trận 25 lớp 12A3 - 10A4 bắt đầu lúc 16g00 đến 16g30

Trận 26: lớp 12A1 - thắng trận 22