ĐĂNG NHẬP
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHỦ NHẬT ( 6/11/2022 )

Kính gửi GVCN các lớp thông báo đến các em học sinh ngày, giờ thi đấu môn bóng đá cụ thể như sau:

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: SÂN BÓNG ĐÁ PHÍA SAU NHÀ THI ĐẤU CỦA TRƯỜNG

- SÁNG BẮT ĐẦU VÀO LÚC 7H00:

+ TRẬN 11: 12A3 - 11A4

+ TRẬN 12: 10A12 - 11A3

+ TRẬN 13: 10A6 - 10A9

+ TRẬN 14: 11A2 - 11A6

+ TRẬN 15: 10A4 - 10A1
- CHIỀU BẮT ĐẦU VÀO LÚC 13H00

+ TRẬN 16: 11A1 - 10A5

+ TRẬN 17: 10A2 - 12A2

+ TRẬN 18: 12A4 - 12A6

+ TRẬN 19: 12A5 - 10A7

+ TRẬN 20: 12A7 - 11A7

*** LƯU Ý: KHI THAM GIA THI ĐẤU ĐỀ NGHỊ GVCN NHẮC NHỞ CÁC EM HS MANG GIÀY THỂ THAO, ĐỒNG PHỤC BÓNG ĐÁ ( NẾU CÓ )

NẾU SAU THỜI GIAN 5 PHÚT ĐỘI NÀO KHÔNG CÓ MẶT SẼ BỊ XỬ THUA