ĐĂNG NHẬP
lịch thi đấu bóng đá sáng chủ nhật ngày 03 tháng 11

Trận 27: Lớp 10A7 - 12A5 : bắt đầu lúc 7g00 đến 7g30

Trận 28: Lớp 12A1 - 12A3 : bắt đầu lúc 7g30 đến 8g00

Trận 29: (NGHỈ 15 PHÚT) thua trận 27 - thua trận 28 :  bắt đầu lúc 8g15 đến 8g45

Trận 30( Chung kết) : Thắng trận 27 - thắng trận 28 : bắt đấu lúc 8g45 đến 9g15