ĐĂNG NHẬP
LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG ĐƠN NAM, ĐƠN NỮ TUẦN 10

Chiều Thứ 3 ngày 7/11/2023. Lúc 15h50 tại nhà thi đấu trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Cầu Lông ĐƠN NỮ

Trận 16 - Trận 19

Chiều Thứ 4 ngày 8/11/2023. Lúc 15h00 tại nhà thi đấu trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Cầu Lông ĐƠN NỮ

Trận 20 - Trận 23

Chiều thứ 5 ngày 9/11/2023. Lúc 15h50 tại nhà thi đấu trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Cầu Lông ĐƠN NỮ

Trận 24 - Trận 27

Chiều thứ 6 ngày 10/11/2023. Lúc 15h50 tại nhà thi đấu trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Cầu Lông ĐƠN NỮ

Trận 28, 29 và Chung kết Trận 30

Sáng Thứ 7 Ngày 11/11/2023. Lúc 7h30 tại nhà thi đấu trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Cầu Lông ĐƠN NAM

Trận 31- Trận 40

Sáng Chủ Nhật ngày 12/11/2023. Lúc 7h30 tại nhà thi đấu trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Cầu Lông ĐƠN NAM

Trận 41 - Trận 50

Thông tin cụ thể xem trong sơ đồ thi đấu trong file đính kèm

Thi đấu Loại trực tiếp. 3 séc thắng 2 (Séc 15 điểm 14-14 đều thì gác 2 là giành chiến thắng. Điểm tối đa là 20)

Các VĐV mặc trang phục thể Thao, đi giày. (Không có giày ko đc vào sân thi đấu).

Các VĐV tự chuẩn bị Vợt.

VĐV tới trước 15 phút để khởi động. VĐV tới trễ quá 5 phút bị xử thua.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Thảo tổ TD-QP. 0971099080