ĐĂNG NHẬP
Lịch thi đấu kéo co hội thao Trường THPT Nguyễn Văn Tăng năm học 2019 - 2020

Kính gửi quý GVCN,

Tổ TD - QP xin thông báo lịch kéo co như sau:

Thời gian: giờ ra chơi chiều mai 14h00 ngày 30 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Sân trường

Đội tham gia: 

TRẬN 13: 12a1-11a5

TRẬN 15: 11a1-11a8

TRẬN 16: 10a1-10a8

TRẬN 17: 10a3-10a2

TRẬN 18: 12A7 - 12A5 

TRẬN 19: 12A3 - 12A4

TRẬN 20: 11A4 - 11A6

TRẬN 21: 10A5 - TRẬN 13

TRẬN 22: 12A2 - 11A3

TRẬN 23: TRẬN 15 - TRẬN 16

TRẬN 24: TRẬN 17 - TRẬN 18

TRẬN 25: TRẬN 19 - TRẬN 20

TRẬN 26: TRẬN 21 - TRẬN 22

Nếu đội nào xuống trễ quá 2 phút khi BTC phát loa thông báo. Đội đó sẽ bị loại.

***LƯU Ý: khi tham gia hội thao đề nghị các em học sinh mặc đúng đồng phục đội và mang giày thể thao. Nếu đội nào vi phạm sẽ bị loại.

Trân trọng.