ĐĂNG NHẬP
Lịch thi đấu kéo co ngày 01/11/2022 ( thứ 3 )

Thông báo Kéo co sáng và chiều mai:

Thông báo đến GVCN các lớp lịch thi đấu như sau:

- SÁNG THỨ 3 ( giờ ra chơi 8h45 ) 

12A7 - 10A1

10A11 - 12A5

12A2 - 12A4

- CHIỀU THỨ 3 ( giờ ra chơi 14h45 )

10A7 - 12A1

11A8 - 11A7

11A10 - 11A4

*** ĐỀ NGHỊ KHI THI ĐẤU CÁC EM HỌC SINH MANG GIÀY THỂ THAO VÀ MẶC ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP BỊ CHẤN THƯƠNG