ĐĂNG NHẬP
LỊCH THI ĐẤU KÉO CO SÁNG THỨ 4 ( 8/11/2023 )

Thông báo đến GVCN các lớp lịch thi đấu Kéo co như sau:

- SÁNG THỨ 4: 

+ Giờ ra chơi thứ 1: 8h45

Trận 34: 12A6-11A8 ( còn 1 hiệp chưa đấu )

Trận 35: 12A9-12A3

+ Giờ ra chơi thứ 2: 10h35

Trận 36 ( Bán kết 1 ): 12A8 - 11A6

*** ĐỀ NGHỊ KHI THI ĐẤU CÁC EM HỌC SINH MANG GIÀY THỂ THAO VÀ MẶC ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP BỊ CHẤN THƯƠNG. NẾU TRƯỜNG HỢP NGÀY THI ĐẤU TRỜI MƯA THÌ SẼ ĐƯỢC DỜI TRẬN THI ĐẤU THEO THÔNG BÁO CỦA TRỌNG TÀI ( GV THỂ DỤC ).