ĐĂNG NHẬP
LỊCH THI ĐẤU KÉO CO THỨ 3 ( 7/11/2023 )

Thông báo đến GVCN các lớp lịch thi đấu Kéo co như sau:

- SÁNG THỨ 3: 

+ Giờ ra chơi thứ 1: 8h45

Trận 30: 12A9-10A12 

Trận 32: 12A8-12A1

+ Giờ ra chơi thứ 2: 10h35

Trận 33: 11A1-11A6

Trận 34: 12A6-11A8

*** ĐỀ NGHỊ KHI THI ĐẤU CÁC EM HỌC SINH MANG GIÀY THỂ THAO VÀ MẶC ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP BỊ CHẤN THƯƠNG. NẾU TRƯỜNG HỢP NGÀY THI ĐẤU TRỜI MƯA THÌ SẼ ĐƯỢC DỜI TRẬN THI ĐẤU THEO THÔNG BÁO CỦA TRỌNG TÀI ( GV THỂ DỤC ).