ĐĂNG NHẬP
Lịch thi đấu kéo co

Kính gửi GVCN các lớp lịch thi đấu cụ thể như sau:

Vào lúc 8h45 giờ ra chơi sáng thứ 5 ngày 22/10/2020
Trận 20: 12A3 - 12A6

Trận 21: 11A2 - 12A5

Vào lúc 14h45 giờ ra chơi chiều thứ 5 ngày 22/10/2020

Trận 22: 11A6 - 11A1

Trận 23: 11A3 - 10A5