ĐĂNG NHẬP
Phòng học vụ thông báo đến quý thầy cô chủ nhiệm khối 10

- Kính mong quý thầy cô GVCN khối 10 thu tất cả thẻ học sinh của khối 10 có đầy đủ thông tin của HS và chữ kí của HS về phòng học vụ trong ngày 24/9/2018 để phòng học vụ xin chữ kí ban giám hiệu và đóng mộc.