ĐĂNG NHẬP
THỜI GIAN THAM GIA HĐNK TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT NĂM 2021

Kính gửi GVCN khối 12,

Đoàn trường xin gửi lại thời gian cụ thể tham gia tại Trường Đại học FPT như sau:

1. Thời gian tập trung: 12h30 chiều thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 (Chậm nhất sau 15 phút xe khởi hành và chia thành 02 đợt di chuyển)

2. Địa điểm tập trung: theo lớp bên Khu B nhà trường

3. Trang phục: đồng phục thể dục nhà trường hoặc đồng phục lớp.

Kính nhờ GVCN thông báo và nhắc nhở học sinh tham gia đúng giờ, đầy đủ và hiệu quả.

Trân trọng.