ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO CÁC GIẢI THƯỞNG CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11 NĂM 2019

Kính gửi GVCN,

Sau các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 năm 2019. 

Đoàn trường xin gửi các kết quả từng phần phần thi.

Giấy khen sẽ trao vào sáng thứ 2 tuần tới. 

Lưu ý: Đây là các hoạt động phong trào để tạo sân chơi cho các em sau các giờ học căng thẳng, đồng thời, cũng là hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam. Các lớp vào vòng chung kết đều có giải và sẽ cộng điểm thi đua. 

Trân trọng.