ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO CÁC LỚP DIỄN SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG NGÀY NGVN 20/11 NĂM 2019

Kính gửi, GVCN

Đoàn trường xin thông báo các lớp được diễn vào buổi Sinh hoạt truyền thống Ngày NGVN 20/11 năm 2019: 

Hát: 11A4, 10A7

Múa: 12A2, 12A6, 10A4

Nhảy:  12A4+12A9, 11A5, 12A6+12A5, 11A11+11A10

Các tiết mục trên, Đúng 8h sáng mai ngày 17 tháng 11 năm 2019, có mặt tại sân khấu để chạy chương trình. Nếu lớp nào không có mặt BTC sẽ không công nhận các giải thưởng.

Trân trọng.