ĐĂNG NHẬP
Thông báo cho công tác tổng dượt chương trình Lễ tri ân, trưởng thành và khi tôi 18

Theo kế hoạch Lễ tri ân, trưởng thành và chương trình khi tôi 18 của Hiệu trưởng và sự thống nhất của GVCN khối 12, Ban tổ chức thông báo cụ thể cho Lễ tổng dượt chương trình như sau :

Thời gian : Bắt đầu 13 giờ 30 ngày 19/6/2019.

Thành phần: Ban tổ chức, quý thầy cô Chi đoàn giáo viên được cử tham gia, Học sinh khối 12 và học sinh tham gia các tiết mục văn nghệ,bộ phận phục vụ, âm thanh...

Phụ trách chính :  Thầy Thời + Cô Duyên

Lưu ý : Về công tác sắp xếp vị trí chỗ ngồi GVCN cần gặp thầy Thời lấy sơ đồ vị trí và chủ động sắp xếp 

( Có bản phân công cụ thể đính kèm)