ĐĂNG NHẬP
Thông báo cho HS khối 12 NH 2017-2018

Đã có bằng tốt nghiệp THPT QG 2018, mời các em đến phòng Học vụ nhà trường để nhận.

Khi đến nhận đem theo CMND.