ĐĂNG NHẬP
Thông báo cung cấp thông tin báo cáo Sở. Thầy cô TTCM lưu ý thực hiện

Quý thầy cô TTCM tải mẫu bên dưới và điền đầy đủ thông tin trong bảng, gửi về mail Thi (nvt.huynhthi@gmail.com).

Hạn chót gửi thứ 2, ngày 14/01/2019.